"Üç nokta" sayfasının sürümleri arasındaki fark

'''Üç nokta''', bir noktalama işaretidir.
 
== Üç Noktanın Kullanımı ==
 
İtsiniz olum suz it kopyacılar
# Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:'Ne çare ki çirkinliği hemen ve herkes tarafından görülüveriyordu da, bu yanı…''
görülüveriyordu da, bu yanı…''
# Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur: ''Kılavuzu karga olanın burnu ... çıkmaz.'' (üç noktanın yerine 'b*ktan' sözcüğü gelecek) ''Hızlı koşan atın ... seyrek düşer'' (üç nokta yerine b*ku kelimesi gelecektir)
# Alıntılarda; başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur:'' … derken şehrin öte başından boğuk boğuk sesler gelmeye başladı…''
Anonim kullanıcı