"Anayasa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(İncelemeelemani tarafından yapılan 13664539 sayılı değişiklik geri alınıyor. içerik telifli falan değil. gerekçeniz tamamen kişisel yorumunuzdur.)
== Kurucu İktidar - Kurulan İktidar Ayrımı ==
 
Anayasayı ''kuran'' bir iktidar (aslî kurucu iktidar) vardır. Anayasa hukukunda ''kurucu iktidar'', anayasa yapma ve değiştirme iktidarıdır. Aslî kurucu iktidarın yaptığı anayasa ile oluşumu ve çalışma usûlü aslî kurucu iktidar tarafından belirlenerek ''kurulan'' iktidar (talî kurucu iktidar) ise mevcut bir anayasada değişiklik yapma iktidarıdır. Tali kurucu iktidar, anayasa tarafından kurulmuş bir iktidar olarak ''halk'' değil ''seçmenler'' tarafından ortaya çıkartıldıkları için anayasayı ilga edip, yerine yeni bir anayasa yapamaz. Aslî kurucu iktidarın sürekli oluşturulduğu yerlerde, anayasayı anayasanın öngördüğü usûller dışında istediği gibi değiştirilmesi, kronik devrim durumuna, anayasal düzende anarşiye yol açar. <ref>httpKemal Gözler, "Asli Kurucu İktidar - Tali Kurucu İktidar Ayrımı:// TBMM Yeni Bir Anayasa Yapabilir mi?", in Ece Göztepe ve Aykut Çelebi (Editörler), Demokratik Anayasa: Görüşler ve Öneriler, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, s.45-61 ( www.anayasa.gen.tr/tbmm-yeni-anayasa.htm ).</ref>
 
=== Kurucu İktidar ===
3.897

değişiklik