Gayba: Revizyonlar arasındaki fark

* '''Câʿfer-i Sâdık''': ''"Tavûssîlik" (Altıcılar)''
(* '''Muhammed bin el-Hânifîyye''': ''Keysân’îyye'' ''("Karibîlik / Kuraybîlik")'')
(* '''Câʿfer-i Sâdık''': ''"Tavûssîlik" (Altıcılar)'')
{{ayrıca bakınız|İmâmet i'tikadı|Şiîlik|İmâmîlik|Keysân’îyye|Yediciler|Karmatîler|İsmâilîyye|Mustâlîlik|Dürzîler|İsnâaşerîyye}}
== Mezheplerine göre Gayba hâlinde gizlendiğine inanılan imâmlar ==
* '''[[Muhammed bin el-Hânifîyye]]''': ''"[[Keysân’îyye]]"'' ''("Karibîlik / Kuraybîlik")''
* '''[[MuhammedCâʿfer-i bin İsmâ‘îl eş-ŞâkirSâdık]]''': ''[[Yediciler]]"Tavûssîlik" / [[Karmat’îyye]](Altıcılar)''
* '''[[Muhammed Mehdibin İsmâ‘îl eş-Şâkir]]''': ''"[[Yediciler]]" / "[[İsnâ‘aşer’îyyeKarmat’îyye]]"''
* '''[[EbûʿAlîMuhammed el-Mansûr el-Hâkim bi-EmrʿAllâhMehdi]]''': ''"[[Dûrz’îyyeİsnâ‘aşer’îyye]]"''
* '''[[EtEbûʿAlî el-Mansûr el-TâyyîbHâkim Ebû’lbi-KâsımEmrʿAllâh]]''': ''"[[Mustâ‘lî’îyyeDûrz’îyye]]"''
* '''[[Et-Tâyyîb Ebû’l-Kâsım]]''': ''"[[Mustâ‘lî’îyye]]"''
Anonim kullanıcı