"Karmatîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

İmâmların numaralandırılması ''(İsnâaşerîyye)'' ile aynıdır, fakat İmâmet son imâm olarak kabul edilen 7. İmâm İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek ''(Yedinci Ali)'' ile nihâyete erdirilmektedir.
(Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin Fâtımîler'in imâmlığını kabul etmeyen ve ''Yediciler'' olarak da bilinen koluna ait {{ayrıca bakınız|Yediciler|İmâmet (İsmâilî i'tikadı)|İsmâilîyye|Mustâlî|Nizârîlik}})
(İmâmların numaralandırılması ''(İsnâaşerîyye)'' ile aynıdır, fakat İmâmet son imâm olarak kabul edilen 7. İmâm İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek ''(Yedinci Ali)'' ile nihâyete erdirilmektedir.)
 
[[Bahreyn]]'de ise "Müminî’yye" kentini inşa etmişler, haccın batıl bir itikât olduğunu ileri sürerek 930 yılında [[Mekke]]'ye saldırmışlar, 20,000 hacıyı katlederek cesetlerini zemzem kuyusuna doldurmuşlar, [[Kâbe]]'den [[Hacerü'l-Esved]]'i çalarak geri dönmüşler ve [[11. yüzyıl]]a kadar bağımsızlıklarını kormuşlardır.
 
== Karmatîler'in imâm silsileleri ==
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#CCCCCC"
|-
| [[Muhammed Mustafa|İslâm Peygamberi Muhammed Mustafa]] || [[Peygamber]]
|-
| [[Ali el-Mûrtezâ|1. İmâm Ali el-Mûrtezâ ''(Birinci Ali)'']] || 1. [[İmâm]]
|-
| [[Hasan el-Mûctebâ|2. İmâm Hasan el-Mûctebâ ''(İkinci Ali)'']] || 2. [[İmâm]]
|-
| [[İmam Hüseyin|3. İmâm Hüseyin bin Ali ''(Üçüncü Ali)'']] || 3. [[İmâm]]
|-
| [[Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn|4. İmâm Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn ''(Dördüncü Ali)'']] || 4. [[İmâm]]
|-
| [[Muhammed el-Bakır|5. İmâm Muhammed el-Bakır ''(Beşinci Ali)'']] || 5. [[İmâm]]
|-
| [[Cafer-i Sadık|6. İmâm Câ'fer-i Sâdık ''(Altıncı Ali)'']] || 6. [[İmâm]]
|-
| [[İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek|7. İmâm İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek ''(Yedinci Ali)'']] || 7. [[İmâm]]
|-
|}
İmâmların numaralandırılması ''([[İsnâaşerîyye]])'' ile aynıdır, fakat [[İmâmet]] son imâm olarak kabul edilen [[İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek|7. İmâm İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek ''(Yedinci Ali)'']] ile nihâyete erdirilmektedir.
{{Ayrıca bakınız|İmâmet|Keysânîlik|Zeydîlik|Yediciler|İmâmet (İsmâilî i'tikadı)|İmâmet (Nizârî i'tikadı)|İmâmet (Şia i'tikadı)|İmâmet (Onikiciler Şiîliği i'tikadı)}}
 
==İsmailîlik içerisindeki konumu==
Anonim kullanıcı