"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k (83.66.222.88 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, 88.250.61.5 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
Eş'ârîyye Mezhebi, [[Mu'tezile]]'ye karşı bir anti-tez olarak doğmuş ve Selef [[akide]]sini esas almıştır; fakat [[akaid]] meselelerinin ele alınışında [[kelâm]] bir istidlâl olarak kullanılmış ve te'vile yer verilmiştir. Eş'ariyye'ye mensup kelâm âlimleri zamanla te'vile daha çok yer vermişler, zaman zaman da kelâmda yenilikler yaparak, [[Kelâm]]ı [[felsefe]] metotlarla tartışabilecek bir güce kavuşturmuşlardır. [[Gazzâlî]]'nin faaliyetleri bu hususun en canlı örneği olarak ele alınabilir. Kısacası, Eş'ârî kelâmında [[Akıl|akl]]ın büyük önemi vardır. Eş'ariliğin çıkışındaki ortam da bunun böyle olmasını zorunlu kılıyordu.
 
== Tarihçe ==ölümüne galatasaray
 
Eş'ârî [[Ekol (anlam ayrımı)|ekol]]ü hicri 4. ve 5. (miladi 10. ve 11.) yüzyıllarda önce [[Irak]] ve [[Suriye]]'de yaygınlık kazanmaya başlamış daha sonra da [[Nizamiye medreseleri]]ne Eş'ârî âlimlerinin tayin edilişiyle geniş bir alana yayılma imkânı bulmuş ve [[Mısır]] ile [[Mağrîb]] ülkelerine kadar yayılmıştır. [[İmam Bakillâni]] ve [[Ebül Maâli]] gibi düşünürlerin yönetimi altında gittikçe gelişen bu öğreti baskısını diğer itikadi fırkalar üzerine öylesine arttırmıştır ki Eş'arilik karşıtı akımlar [[12. yüzyıl]]'da batıya geçerek [[inanç]]larını [[Endülüs Arapları]] arasında yaşamak zorunda kalmışlardır.
 
Anonim kullanıcı