"Kozmopolitanizm" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
oluşumuna farklı kültürlerin kaynaklık etmesini ve insanların birlikte yaşama eğilimini kapsar. Ayrıca kozmopolitanizm dünya toplumunu hedefler; dünya toplumu riskler, yaşama imkânları ve toplumsal ilişkiler ağı sayesinde bütünleşmiş, ortaklaşmış insanlığı ifade etmektedir.
 
“Dünya toplumu” ve “kozmopolitanizm” kavramları günümüzde kadar ki süreçte yeni anlamlar kazanarak, dünya ölçeğinde tek bir siyasal yönetimin varlığınının dışında; kamusal alanın, toplumsal ilişkilerin dünya ölçeğinde genişlemesini ve farklı yaşam biçimlerinin, farklı düzeylerdeki kimliklerin iç içe geçişini gösterir olmuştur. Postmodern sosyal teori ve çokkültürlülük kavramıkavramları ise toplumun kültürel açıdan çoğullaştığını gösterir. Postmodernizm toplumu gerçekliği tamamlanmış bir bütünsellik değil, “hiçbiri doğası gereği diğerine üstün olmayan” çoğulluk olarak görülür. Toplum, kişiler ve kültürler arasında, tamamlanması mümkün olamayan bir uzlaşma arayışı; bir diyalog sürecidir<ref>Cevat Özyurt, Toplumu yendine düşünmek: kozmopolitanizm ve çokkültürlülük, sosyoloji derneği</ref>
 
 
32.476

değişiklik