"Eş'arilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Eş'ârî [[Ekol (anlam ayrımı)|ekol]]ünün ana hatlarıyla genel görüşleri;
 
'''1.''' [[Marifetullah]]: [[Akıl]] hiç bir şeyi [[vâcip]] kılamaz. [[Akıl]], [[Allah]]'ı bulabilecek güçte bile olsa, [[Allah]]'ı bilmek [[Şeriat|şer'ân]] [[vâcip]]tirvâciptir. [[Akıl|Akl]]enAklen bir vucûbiyyet yoktur. [[Şeriat]]tanŞeriattan ve [[din]]den haberi olmayan insan, hiç bir şeyden sorumlu değildir.
 
'''2.''' [[Nübüvvet]]: Nübüvvet için [[erkek]] olmak şart değildir. [[Kadın]] da [[peygamber]] olabilir.
 
'''3.''' '''Cüz-i İrâde''': Cüzî irade müstâkil değildir, onu da Allah yaratır. Eş'ariyye bu şekilde cebriyyeye yaklaşır.
 
'''4.''' '''Kesb''': Kesb, insan gücünün güç yetirilen şeyle birlikte olmasıdır. Eş'ârîyye ekolünde kesb anlayışı kapalı bir şekilde anlatılmıştır. Bu yüzden anlaşılması diğer meselelere göre daha zordur.
'''10.''' [[İrtidad]]: Dinden çıkmış olan kimse, yeniden iman ederse önceki âmelleri de kendisiyle geriye dönmüş olur.
 
'''11.''' '''Kelâm-ı Nefsi''': KelâmAllah'ın kendi kendine konuşması demek olan kelâmNefsînefsî'nin işitilmesi [[caiz]]dir.
 
'''12.''' [[Kur'an-ı Kerîm]]: Kur'anın mahluk olup olmadığı problemi; Kelâm-ı nefsî durumundaki Kur'an mahluk değildir. O Allah'ın kelâmıdır. Ses ve harflereharflerden muhtaç değildiroluşmaz. Elimizde bulunan mushaf ise, ses ve harflere muhtaç olan kelâm-ı lâfzîdir ve mahluktur. AllahuEş'arilere Teâlâ şöyle buyurur:göre "Bir şeyi(n olmasını) dilediğimiz zaman sözümüz ancak ona "ol" dememizden ibarettir. O da derhal oluverir." (En-Nahl,: 16/40)ayeti bunun delilidir. Kur'an yaratılmış olsa idi, Allah kendi sözü olan Kur'an'a ol demiş olacaktırolacaktı. Halbuki "ol" sözü de Kur'ân'dadır. Ayrıca Eş’arilere göre Kur’ân’ın bazı âyetleri, bazılarından daha büyük değerdedir. Matüridîlere göre ise, böyle bir şey söylemek doğru olmaz.
 
'''13.''' '''Ezelde Ma'dûma Hitab''': Yüce [[Allah]]'ın hitâbının ezelde ma'duma (yokluk) taalluk etmesi [[caiz]]dir. Buna göre Yüce Allah ezelde mütekellimdir. Eş'ariler bu şekilde yaratılmışlara ait bir özellik olarak gördükleri değişim olayını Tanrı'nın üzerinden nefyederler. (bkn. [[antropomorfizm]])
 
'''14.''' '''Tevbe-i Ye's''': Ümitsizlik halinde yapılan tevbe makbuldur.
'''15.''' '''Şefaat''': Şefaat haktır ve [[kıyamet]] günü gerçekleşecektir.
 
'''16.''' [[Ru'yetullah]]: [[Allah|Yüce Allah]]'ın [[ahiret]]te [[mü'min]]ler tarafından [[göz]]le görülmesi mümkündür ve görülecektir. Bu hem aklı deliller hem de naklî deliller ile desteklenmiştir. [[Allah-u Teâlâ]], [[Kur'an-ı Kerîm]]'de şöyle buyurur:; ''O günde (kıyamette) [[peygamber]]lerin, [[Evliya|veli]]lerin ve [[mümin]]lerin yüzleri apaydınlıktır. Rablerine orada hiçbir engel olmaksızın bakıcıdırlar.'' ([[Kıyâme Sûresi]],: 75/22-23)
 
==Ayrıca bakınız==
6.623

değişiklik