"Köktendincilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik
(Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik)
Köktendinciliğin yükseldiği dönem ise 20. yüzyılın son çeyreğidir. Dünyanın birçok kesiminde dinî hareketlerin güç kazandığı yıllarda köktendincilik gelişerek siyasî bir şekil almıştır. Bu yükseliş dünyanın farklı yerlerinde farklı nedenlerle oluşmuş olsa da genel olarak üç neden üzerinde durulmaktadır.
 
20. yüzyılda [[sekülerizm]]in benimsendiği ülkelerde dinin toplum üzerindeki etkinliği azalmış, bununla birlikte toplumun bazı kesimlerinde ahlakî bozulmalar görülmeye başlanmıştır. Köktendincilik toplumda, bu yozlaşmaya karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ahlakî çöküntünün giderilebilmesi için dinin etkinliğinin artması gerektiği savunulmaya başlanmıştır. YELİZ AMEDLİDİR
 
İkinci neden [[sömürgecilik]] ve sömürgecilik sonrası dönemdir. Sömürgeci devletlerin sömürge ülkelerde kendi [[kültür]]lerini yaymaya çalışmaları ve yerli kültürleri baskı altına almaları hatta onları aşağılamaları sömürge sonrası dönemde, Batılı kültürlere olan bağlılığının azalmasına ve Batılı fikirlere karşı toplumda büyük bir direnç oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca 70’lerden sonra [[sosyalizm]]in zayıflamasıyla birlikte [[emperyalizm]] karşıtlığı da köktendincilik ile birlikte yükselmeye başlamıştır.
== Müslüman köktenciliği ==
{{Ana madde|İslami köktendincilik}}
İslam bir dinin adıdır, dolayısıyla aktörlere endeksli bir tanım olarak müslüman köktenciliği kavramını öne çıkarmak gerekir. köktendincilik veya Radikal İslam, İslami YELİZkavramların BİR AMED!LİDİRderecede muhafazakâr yorumu için kullanılmaktadır. İslami köktendincilikte [[Kuran]]'ın ve [[hadis]]lerin yoruma yer bırakmadan, tam anlamıyla kelimesi kelimesine uygulanması esastır. İslami köktendincilik sadece İslamın bireysel uygulamalarıyla ilgili olabileceği gibi, cemaatler veya daha büyük sosyal gruplar seviyesinde de olabilir. İslami köktendincilik, çoğunlukla Müslüman ülkelerde yer alan çok sayıda dinî hareket ve politik partiyi tanımlamakta kullanılmaktadır. [[El Kaide]]<ref name=USTerrorList>{{Web kaynağı| url = http://www.state.gov/s/ct/rls/fs/2002/12535.htm | başlık = Foreign Terrorist Organizations List | erişimtarihi = 2007-08-03 | yayımcı = United States Department of State }} - USSD Foreign Terrorist Organization</ref><ref name=UKTerrorList>{{Web kaynağı| url = http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000011.htm | başlık = Terrorism Act 2000 | erişimtarihi = 2007-08-14 | yayımcı = Home Office }} - [[Terrorism Act 2000]]</ref><ref name=EUTerrorList>{{Web kaynağı| url = http://www.state.gov/s/ct/rls/45394.htm | başlık = Council Decision | erişimtarihi = 2007-08-14 | yayımcı = [[Avrupa Konseyi]] }}</ref> ve [[Hizbullah]]<ref name="UK ban">{{Web kaynağı| url = http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7485213.stm | başlık = UK ban on Hezbollah military arm | erişimtarihi = 2008-12-12 | yayımcı = [[BBC News]] | tarih = 2008-02-07 }}</ref><ref>[http://www.nationalsecurity.gov.au/agd/WWW/nationalsecurity.nsf/Page/What_Governments_are_doing_Listing_of_Terrorism_Organisations_Hizballah_External_Security_Organisation Australian National Security Listing]</ref><ref>[http://www.arabmediawatch.com/amw/CountryBackgrounds/Lebanon/MediaMyths/Hezbollahisaterroristorganisation/tabid/314/Default.aspx arabmediawatch.com]</ref><ref name="ISN_watch">ISN Security Watch (11 Mart 2005). [http://www.isn.ethz.ch/news/sw/details.cfm?id=10923 "EU lawmakers label Hezbollah 'terrorist’ group"]. Erişim: 3 Mayıs 2007.</ref> gibi bazı radikal İslamcı gruplar ise çok sayıda ülke tarafından terörist olarak tanımlanmaktadır. İslami köktendincilik terimi zaman zaman İslamî kuralların Batı ülkelerinde devletin [[seküler]] kanunlarının üstünde tutulması isteklerini kapsayacak şekilde de kullanılır.
 
== Köktendinci terör ==