"Köktendincilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Köktendinciliğin yükseldiği dönem ise 20. yüzyılın son çeyreğidir. Dünyanın birçok kesiminde dinî hareketlerin güç kazandığı yıllarda köktendincilik gelişerek siyasî bir şekil almıştır. Bu yükseliş dünyanın farklı yerlerinde farklı nedenlerle oluşmuş olsa da genel olarak üç neden üzerinde durulmaktadır.
 
20. yüzyılda [[sekülerizm]]in benimsendiği ülkelerde dinin toplum üzerindeki etkinliği azalmış, bununla birlikte toplumun bazı kesimlerinde ahlakî bozulmalar görülmeye başlanmıştır. Köktendincilik toplumda, bu yozlaşmaya karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ahlakî çöküntünün giderilebilmesi için dinin etkinliğinin artması gerektiği savunulmaya başlanmıştır. YELİZ AMEDLİDİR
 
İkinci neden [[sömürgecilik]] ve sömürgecilik sonrası dönemdir. Sömürgeci devletlerin sömürge ülkelerde kendi [[kültür]]lerini yaymaya çalışmaları ve yerli kültürleri baskı altına almaları hatta onları aşağılamaları sömürge sonrası dönemde, Batılı kültürlere olan bağlılığının azalmasına ve Batılı fikirlere karşı toplumda büyük bir direnç oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca 70’lerden sonra [[sosyalizm]]in zayıflamasıyla birlikte [[emperyalizm]] karşıtlığı da köktendincilik ile birlikte yükselmeye başlamıştır.
Anonim kullanıcı