"Hadım Süleyman Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
==Hayatı==
 
Hadim Süleyman Paşa devşirme olarak saraya geldi. [[Enderun]]'dan çıkınca hadım akağalar arasına girdi. Önce hazinedarbaşılığa yükseldi. Daha sonra MacristanMacaristan sınırını korumakla görevlendirildi. <ref name="yaşamyapıt">Aslan, Adnan, "SüleymnSüleyman Paşa (HadimHadım)", (1999) ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.567-668 ISBN:975-08-0072-9</ref>
 
===Birinci Mısır Beylerbeyliğibeylerbeyliği===
 
1524'te [[Şam]] Beylerbeyiliğinebeylerbeyiliğine atandı.<ref name="sicilliosmani">Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1II say.78-79 [http://archive.org/details/sicılliosmani01sruoft]</ref> Mısır'a gidip [[Hain Ahmet Paşa]] isyanının bastırıp onu ortadan kaldıran Sadrazam [[Pargalı İbrahim Paşa]]'nın davet üzerine 14 Haziran 1525'te de Mısır Beylerbeyiliğine atandı. Mısır'da bulunduğu 10 yıllık süre zarfında Osmanlı merkezi yönetiminin güçlenmesini ve eyalet gelirinin artmasını sağladı. Osmanlı egemenliğini [[Yemen]] ve güney Mısır'da genisletip pekiştirmek istemekteydi.
 
Aynı zamanda Hint ticaretine [[Portekiz Krallığı]] tehdidi ortaya çıkmıştı. Portekizlilerin [[Ümit Burnu]]'nu geçip o zamanlarda müslümanların tekelinde bulunan Baharat Yolu ticaretine alternatif bir yol açmaları ve [[Portekiz Krallığı]]'nın yeni limanlarda söz sahibi olmak istemeleri İmparatorluğun Doğusunda gerginliği arttırmıştı. [[Aden Körfezi ve çevresinde seyrüseferin güvenli olması ayrıca Aden ve Yemen'in tam bir Osmanlı hakimiyeti altına girmesi için Hadim Süleyman Paşa, [[Kanuni Sultan Süleyman]]'dan bir donanma kurmak için izin istedi. Gelen olumlu cevaba müteakiben 80 parçalık gemi yapılmak üzere gerekli malzemeler Süveyş tersanesi istikametine doğru peyderpey 1530-31 yılları içerisinde ulaştırıldı. Lakin bu donanmanın yapımı için ayrılan Mısır Eyaleti vergisi İran'a savaş açılması sebebiyle bu cepheye kaydırıldığı için Süveyş tersanesindeki donanma projesi bir süreliğine ertelendi.
==Eserleri==
 
Kahire kalesini tamir ettirmiştir. Kusun'da bir zaviye, Bulak ve [[Yemen]]'de camii, ribat, hamam gibi hayır eserleri yaptırmıştır. <ref name="yasamyapityaşamyapıt"/>
 
 
== Ayrıca bakınız ==
* Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) ''Osmanlı Devlet Erkânı'', İstanbul:Türkiye
* Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.1II say.78-79 [http://archive.org/details/sicılliosmani01sruoft]
* Aslan, Adnan, "SüleymnSüleyman Paşa (Hadım)", (1999) ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.567-668 ISBN:975-08-0072-9
* Kerr, R. ve F.A.Eden, (1972) ''Particular relation of the expedition of Solayman Pasha from Suez to India against the portuguese at Diu'', Edinburg. {{ing}}
 
34.095

değişiklik