"Güneş pili" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
'''Güneş hücresi''' ([[İngilizce]]: ''solar cell'') ışığı doğrudan elektrik akımına dönüştüren (fotovoltaik) bir araçtır. [[Yarı iletken]] bir [[diyot]] olarak çalışan güneş hücresi, güneş ışığının taşıdığı enerjiyi iç fotoelektrik reaksiyondan faydalanarak doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür.
 
Türkiye Cumhuriyetinde 5346 No.lu kanunun [1] kabulunden sonra yenilenebilir enerjiler daha çok önem kazanmıştır. Belgeli yenilenebilir enerji üreticilere satış garantisi veren bu kanunun benzerleri, çeşitli [[Avrupa Birliği]] ülkelerinde de uygulanmaktadır.
 
Güneş enerjisininenerjisi kullanımının önemi her geçen yıl biraz daha artmaktadır. Yirminci yüzyılda, dünya nüfusu 4 katınakat artarken enerji talebi 16 kat artmışdırartmıştır. Günümüzde, 6,5 milyar insanın şu anki yaşam tarzını sürdürebilmesi için gerekli olan enerji miktarı, yaklaşık olarak 13 [[terawatt]] (TW) dırtır. Yapılan ileriye dönük projeksiyonlara göre 2050 yılına gelindiğinde, insanoğlunun enerji talebi günümüze nazaran 10 terawatt daha fazla olacaktır. Bu ise şu anlama gelir; eğer küresel ısınmaya sebep olmaksızın enerji elde edilmek istenecek olursaistenirse, 2050'ye kadar her gün 1 [[gigawatt]](GW)'lık [[nükleer enerji]] santrali kurmak gerekecekgerekecektir. Dünya üzerindeki toplam [[rüzgar enerjisi]] potansiyeli 2-4 TW civarında, [[hidroelektrik]] enerji kaynağı 0,5TW, [[jeotermal enerji]] kaynağı 12TW, [[gelgit]] ve [[okyanus]] akıntılarından üretilebilecek enerji miktarı 2TW ve dünya üzerinde kullanılabilecek güneş enerjisi miktarı ise 120000120.000 TW dır. <ref> J. Phys. Chem. C 2007, 111, 2834-2860.</ref>[3]
Bu bilimsel veriler, güneş enerjisi kullanımının ne denli önemli olduğunuönemini somut bir şekilde ortaya koymaktadır.
 
Günümüzde bu hususta, bilimsel olarak yapılan çalışmalar, [[inorganik]] ve [[organik]] bazlı olmak üzere ikiye ayrılmış durumdadurumdadır. Silikon içerikli olan güneş pilleri inorganik, organik menşeili olanmenşeyli güneş pilleri ise [[organik güneş pilleri]] olarak adlandırılır. Organik güneş pilleri üzerinde çaışılıyorçalışılıyor olmasının en önemli iki sebebi, maliyet olarak daha ucuz olmaları ve kolay uygulanabiliyor olmalarıdır. Bu son derece çekici iki özelliğineözelliğe rağmen günümüzde organik güneş pillerinde, uygulama aşamasına geçilememiştir. Çünkübunun sebebi hava ile kolayca oksitleniyor olması ve güneş ışığını enerjiye dönüştürme yüzdesiyüzdesinin (~%11), silikon bazlı güneş pillerine kıyasla çok daha düşük olmasıdır .<ref> Accounts of Chemical Research,2009, 42(11), 1788-1798 </ref>[4].
 
== Çalışması ==
6.623

değişiklik