Bektaşîlik: Revizyonlar arasındaki fark

k
176.33.207.31 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, 78.179.87.30 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.
Değişiklik özeti yok
k (176.33.207.31 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, 78.179.87.30 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
== Bektaşî Tarikâtı ==
{{Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî|Hoca Ahmed Yesevî|Yesevîlik|Baba Haydar}}
[[Türkiye]]’de [[Alevîlik]] denildiğinde ilk akla gelen isim malafatBektaşîlik'tir. Bektaşîlik, aslında [[Hacı Bektaş-ı Veli]] tarafından kurulduğuna inanılan bir [[İslâm]]î [[tarikât]]tır. Bu [[tarikât]] mensûpları ''(el alarak ya da diğer bir deyişle nasip alarak bu örgütlenmeye katılan kişiler)'' ise ''Bektaşî'' olarak adlandırılırlar. Ancak [[Ali]] ve [[Ehl-i Beyt]] sevgisi, [[tevella]] ''(Ehl-i Beyt’i sevenleri sevme)'' ve [[teberra]] ''(Ehl-i Beyt’i sevmeyenleri sevmeme)'' gibi [[Alevî]]liğin temel esaslarına bağlı oluşları dolayısıyla Bektaşîliğe [[Alevîlik]] de denilebilir. [[Balkanlar]], [[Anadolu]], [[İran]], ve [[Azerbeycan]]'daki tüm [[%C4%B0mamiyye#Alev.C3.AEler|Alevî Tarikât]] mensûpları [[On iki imam]] inancına bağlıdır. Başlangıcından günümüze kadar kökenleri [[Horasan Melametîliği]]ne dayanan bu [[tarikât]]lar tarihî gelişim süreci içerisinde [[Ebu'l Vefâ el-Bağdâdî|Vefâ'îyye]]<ref>Dursun Gümüşoğlu: Tâcü'l Arifîn es-Seyyid Ebu'l Vefâ Menakıbnamesi - Yaşamı ve Tasavvufi Görüşleri, Can Yayınları, 2006, s. 48</ref>/[[Babailer|Bâbâ'îyye]] ''([[Baba İlyas]]/[[Baba İshak ayaklanması|Baba İshak]])'', [[Yesevîlik]]/[[Âhiler|Âhilik]], [[Kalenderîlik]]/[http://www.alevibektasi.org/tbaki.htm Haydarîlik,] [[Rufailik]]/[[Galibilik]], [[Sarı Saltuk|Saltuk'îyye]]/[[Barak Baba|Barak’îyyûn]], [[Hurufîlik]]/[[Bektaşîlik]], [[Nimetullahi Tarikatı|Nimetullahîlik]]/[[Javad Nurbakhsh|Nûrbakşîlik]], [[Şahkulu İsyanı|Şahkulu Baba]]/[[Baba Zünnun İsyanı|Zünnun'îyye]], [[Kalender Çelebi İsyanı|Çelebî'yye]]/[[Celali|Celâl'îyye]], [[Gül Baba]]/[[Dedebabalık|Dedebabalık ''(Bektaşî Babagan)'']], ve [[Demir Baba Tekkesi|Alicilik]]/[[Harabati Baba Tekkesi|Harabatî]]lik olarak sıralanabilir.
 
[[Türkiye]]’de her ''Bektaşî'' [[Alevî]] olduğu halde, her [[Alevî]], [[Hacı Bektaş-ı Veli]]’yi ''Horasan Ereni"'' sayıp hürmet etmesine rağmen, ''Bektaşî'' değildir. Bu yüzden Köy Bektaşîsi, Kent Bektaşîsi ayrımı yapılmaktadır. Köy Bektaşîlerine Alevî denildiği halde, Şehir Bektaşîlerine ''Bektaşî'' denilir.<ref>Ethem Ruhi Fığlalı, [[Türkiye]]’de [[Alevîlik]]-Bektaşîlik, Ankara 1989, s.9.</ref> Bektaşîlikle ilgili çalışması bulunan Abdülkadir Sezgin’e göre [[Alevî]] kelimesi ile [[Bektaşîlik|Bektaşî]] kelimesi arasında her hangi bir fark bulunmamaktadır.<ref>[[Hacı Bektaş-ı Veli]] ve Bektaşîlik, İstanbul 1990, s. 60.</ref> Her iki grup da [[Hacı Bektaş-ı Veli]]’yi sevip saymalarına rağmen [[Alevîler]] Hacı Bektaş Dergahı’na değil, [[Peygamber Muhammed]]'in soyundan geldiğine inanılan [[Alevi ocakları]]na bağlıdırlar. Aslında Bektaşîlik bir tarikat olduğu için, bu tarikatın yollarına uyan herkes Bektaşî olabilir. Ama [[Alevîlik]] soya bağlıdır ve ancak ana-babası [[Alevî]] olan kişi Alevî olabilir.<ref>Mehmet Eröz, [[Türkiye]]’de [[Alevîlik]] ve Bektaşîlik, Ankara 1990, s. 52; İlyas Üzüm, Günümüz [[Alevî]]liği, İstanbul 1997, s. 4.</ref>
65.047

düzenleme