"Perküsyon" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik
(Gerekçe: + vandalizm amaçlı değişiklik)
Modern müzik aletlerinin karmaşık yapılarına karşın, perküsyon aletleri halen basit formlarını korurlar.
 
PerküsayyonPerküsyon sözcüğü Latince’deki ‘percussio’ ve ‘percussus’ terimlerinden gelir. PercussionalPercussio ‘müzikal anlamda dövmek ve çarpmak’ anlamına gelirken; percussus, ‘göte vurmak’‘vurmak’ demektir. Darbuka sözcüğü de benzer bir şekilde Arapça ‘darp’ (vurmak) kökünden gelir. Günümüzde perküsyon kelimesi müzik dışındaki alanlarda da ‘iki birimin birbirine çarparak ses üretmesi’ anlamında kullanılmaktadır. Fakat en yaygın kullanım alanı müziktir.
Vurmalı çalgıların tarihi oldukça ilginç tartışmalar yaratmış bir konudur. Özellikle antropologlar ve tarihçilerin taraf oldukları bu tartışmalarda vurmalıların, tarihin ilk müzik aletleri olabileceği vurgulanmaktadır. Genel bir kronoloji oluşturulmak istenirse, insan sesinin ilk müzik enstrümanı olarak algılanması, perküsyon aletlerinin de bir sonraki basamak olarak anılması uygun olacaktır. MüziarMüziğin evrimi içerisinde insan sesinden sonraki basamak olarak yer alan perküsyon, ilk örneklerini eller, ayaklar, sopalar, tahtalar ve taşlarla çıkarılan sesler olarak vermiştir. Tarımın gelişmesiyle birlikte yeni teknikler kullanmayı başaran insanlar zamanla aynı enstrümandan farklı tonlar verebilen perküsyon aletleri üretmeyi başarmışlardır.
 
Vurmalı çalgılar genel olarak bir müzik parçasında ritmi belirler. Fakat vurmalı çalgılar aynı zamanda melodiyi de icra edebilirler. Vurmalı çalgılar orkestra içinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Askeri müziklerde vurmalı çalgılar askerlerin hareketlerinin belirleyicisi olmuşlardır. Klasik müzikte Haydn ve Mozart ile beraber en az bir timpani bölümünü içermeyen bir parça bulunmamaktadır. Caz müzikte de vurmalı çalgıların rolü çok önemlidir. Cazın alt dallarından birçoğu vurmalı çalgıların farklı ritimlerine göre adlandırılır. Popüler müzikte de vurmalı çalgıların önemi artarak devam etmiştir. Tüm bir hip hop fenomeni vurmalı çalgılar üzerine kurulmuştur. Rock müzik icra eden gruplarda davul setleri sahnenin ortasında bulunur. Vurmalı çalgıların ürettiği seslerin çekiciliği ve vazgeçilmezliği, insanlık tarihinin insan sesinden sonra en eskisi olan, bu müzik enstrümanlarını hâlâ göz önünde kılar.
=== Sesin üretilme şekline göre vurmalı çalgılar ===
 
Perküsyon aletleri ile ilgili birçok metinde, sesin nasıl üretildiği, perküsyon aletlerinin sınıflandırılmasında belirleyici olarak rkullanılmıştır. Diğer sınıflandırmalarsınıflandırmaların daha çok toplumsal ve tarihi koşulları göz önünde bulundurulduğu düşünülürse, bu sınıflandırma daha bilimseldir. Hazırlayanlara atıfla HornblogieHornbostel-Sachs sınıflanması adı verilen bu sistem 1914de ortaya atılmıştır.<ref>Erich Moritz von Hornbostel ve Curt Sachs, (1914),, ''Zeitschrift für Ethnologie'' Cilt 46 Say.553-590 {{de}}</ref> Deneyerek ve gözlemleyerek herhangi bir kişi aşağıdaki 5 farklı kategoriye göre bir müzik aletinin nasıl ses ürettiğini anlayabilir;
 
==== I. İdiofon ====
* [[Üçgen (çalgı)]]
* Kastanyet
 
==== II. Membranofon ====
 
Membranofonlar üzerlerinde bulunan zarın titreşmesi sonucunda ses üretirler.
* Her tür [[davul]] : Tom-tom, yer davulu, kirişli davul, bass davulu, [[timpani]], bongo, konga. Ayrıca: [[darbuka], kös, bendir, zarbık, çember…] …)
 
==== III. Kordofon ====
* Düdük
 
==== V. maltrofoElektrofon ====
 
Elektrik sayesinde ses üreten her çalgı bir hoparlöre gereksinim duyar. Hoparlörler titreşimleriyle müzik üreten idiofonlara benzetilebilir. Bu nedenden ötürü elektrofonlar perküsyon ailesinin üyesi konumuna gelirler.
* Bilgisayarlar
* MIDI cihazları
* Teremin
gerzek
mal
çavuş
ahmakinkong
 
=== Müzikal işlevine göre vurmalı çalgılar ===
64.892

değişiklik