"Mireler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Kaynak eklendi)
'''Mireler''' ([[Yunanca]] Μοῖραι) (tekil '''Mira''' - Μοῖρα) eski Yunan kültürünün ilk zamanlardaki ilâhlardan da üstün bir güç olan “evren yasaları” ve “[[mukadderat]]” olarak ifade edilirler.
 
MirelerdanMirelerden ilahlar bile kaçınamazlar. Mireler [[Kaos]]’tan çıkmış, yani yaratılışla birlikte var olmuştur, ezeli ve ebedidirler. Eski Yunan kozmogonisinde karanlıklardan çıkan Mire gibi ışıklı varlıklar ilah sayılmazlar, soyut güçler olarak kabul edilirler. İlk zamanlardaki, olasılıkla Orfe zamanındaki bu Mira kavramında Mireler İlâhî Yasalar’ın gerekleri ve insanların, kendi özgür iradeleriyle yaptıkları hareketlerin bu yasaların gereklerine göre beliren sonuçları (mukadderat) olarak ifade edilir.
 
Fakat MirelerınMirelerin, sonradan [[Homeros]] ve [[Hesiodos]]’un aktardıkları mitolojik öykülerde kişileştirilmiş, ilahe kılığına sokulmuş oldukları görülmektedir. Hesiodos’un öykülerinde insanların mukadderatlarını ve ömürlerini belirleyenler olarak geçer. Mira adı sözcük anlamıyla “pay” ya da “pay veren”dir; ilahlar bile “pay”larını Mirelerden alırlar.
Hesiodos onlardan “yaşama paylarımızı düzenleyenler” olarak bahseder. Homeros’un öykülerinde de, Zeus’un bile Mirelere karşı çıkamayacağı belirtilir. Fakat bu öykülerde Mireler kimi zaman tekil, kimi zaman çoğul olarak belirtilir. Bu öykülere göre her insanın ipliğini iğ ya da çıkrıkla büken Mireler, kişi doğar doğmaz onun ipliğini bükmeye başlarlarmış ki, günün birinde o kişinin ipini kestiklerinde de o kişi ölürmüş. Örneğin İlyada’da savaşırken ölen bir savaşçı için “bitti ömür yumağı o sırada” denilmektedir. Hesiodos’un Mire’lerınMire’lerin üç kızkardeş olduklarını ve adlarını (Lakhesis, Klotho, Atropos) söylemesine karşın, Homeros bunları ad vermez. Homeros’un öykülerine göre Zeus’tan daha güçlü ve üstün olan Mirelere ilahların ilahı Zeus bile karşı çıkamaz, onların kararını [[Zeus]] bile değiştiremez. Mirelere mal edilen hiçbir efsane bulunmamaktadır. Kimi zaman üç Mireden biri geçmişle, biri gelecekle, biri de şimdiki zaman ile ilişkilendirilir. Mirelerden Lakhesis’in adı “önceden belirlenmiş olanı elde etme” sözcüğünden gelmektedir. Lakhesis Platon tarafından da belirtildiği gibi, kişinin geçmişte yapmış olduğu hareketlerle ilişkilendirilir.
 
Bu sembolizmde, Lakhesis kişinin geçmişte yaptığı hareketleri temsil eder ki, bunlar o kişinin ileride karşılaşacaklarının “nedenleri”dir. Bu nedenlerin İlâhî Yasalar’ın gereklerine göre beliren kaçınılmaz hale gelmiş sonuçları ise, adı “kaçınılmaz olan” sözcüğünden türetilmiş “Atropos” (ikinci Mira) ile temsil edilir. Adı “eğirmek” sözcüğünden gelen Klotho (üçüncü Mira) ise kişinin şimdiki zaman diliminde yaptığı hareketleri temsil eder."Kader ağlarını örüyor" deyişinin kaynağı MirelerdırMirelerdir. Bazı tasvirlerde Lakhesis elinde bir asa ile horoskopu gösterir durumda, Klotho elinde bir kirmenle iplik eğirir biçimde, Atropos ise bir güneş saatiyle tasvir edilir.
 
Büyük inisiye [[Platon]] “Devlet” adlı yapıtında bir başka sembolizmi daha ifade etmek üzere, onlara şöyle değiniyor:
28.748

değişiklik