Ana menüyü aç

Değişiklikler

değişiklik özeti yok
*Keşf-i nazari: Kalb gözünün açılması sayesinde, görünmez alemle irtibata başlama. Sufi anlayışa göre, görünür alemden gelen tesirler, kir ve paslar kalb gözünün görünmez alemi görmesine engel olan bir perde oluşturur ki, kişi maddi zevklerin peşinde koşan nefsini terbiye ettiği takdirde bu perde kalkar ve görünmez alemle temasa başlar. Bu teması sağlayabilmiş olanlar için, daha ileri aşamalar sırasıyla, keşf-i nurî, keşf-i ilâhî ve keşf-i ruhani olarak belirtilir.
*Keşf-i manevi: Hakikatlerin soyut yüzünün görülmesi olarak ya da bir başka deyişle, eşya ve olayların ardındaki anlamı idrak etme olarak ifade edilir. Bu, [[neo-spiritüalist]] terminolojideki, [[sezgi]] ve gözlemlerle [[olayların dili]]nden anlayabilme becerisine yakın anlamdaki bir keşftir.
*Keşf-i muhayyel:Haberci rüyalar ve [[vizyon]]lardan sembolik biçimlere bürünmüş olanları ifade eden keşif. Haberci [[rüya]]larda görülenlerin insanın hayal gücünün kendine göre bir biçim vermesi (-buna Parapsikolojide [[renkli cam etkisi]] denir-) gibi birtakım nedenlerle asli ve özgün hallerini koruyamamış, çeşitli biçimsel değişikliklere uğrayarak zihne gelmiş olduklarıolmalarından içindolayı yoruma gerek duyan keşfkeşftir.
*Keşf-i mücerred: İnsanın hayal gücü tarafından değişikliğe uğratılmadan gelen ve aynen görüldüğü biçimde gerçekleşen haberci rüyaları ifade eden keşf.
*Keşf-i havatır: İnsanın zihnine gelenleri ya da kalbinden geçenleri araştırması ve bunlardan hak olanları (doğru olanları) batıl olanlardan ayırt etmesi. Bu, neo-spiritüalizmdeki, [[vicdan]] sesini [[nefsaniyet]]in sesinden ayırt etmeye yakın anlamdaki bir keşftir.
28.748

değişiklik