Veteriner sağlık teknisyenliği (Türkiye): Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
 
== Çalışma Alanları ==
Bu okullardan mezun olanlar çoğunlukla Gıda Tarım ve KöyişleriHayvancılık Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler, Damızlık yetiştirici (Sığır, Koyun ve keçi) birlikleri, Süt üretici Birlikleri, Hayvan ve hayvan ürünleri yarışmalarında görevli olarak, Arıcılık, At yetiştiriciliği, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır. KPSS sınavına girmek suretiyle kamuda görev alırlar. Özel sektörde yetki ve sorumlulukları çerçevesinde görev alabilirler. [[Veteriner Hekim]], [[Veteriner Sağlık Teknikeri]], Hayvan Sağlık Teknikerleri ile birlikte çalışırlar. Hayvancılık ünitelerinde çalışırlar. Ayrıca kendi özel [http://tr.wikipedia.org/wiki/Hayvan_sa%C4%9Fl%C4%B1k_kabini Hayvan Sağlık Kabinlerini] de açabilirler. Hayvan Sağlığı Memuru, Veteriner Teknisyeni ve Suni Tohumlama Teknisyeni olarak da anılırlar.
 
== Mesleğin Geleceği ve Durumu ==
18

düzenleme