"Nusayriler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
'''Nusayrîler''' ya da '''Nusayrîyye'''; ([[Arapça]]: '''النصيرية''' Al-Nusayrīyah ya da '''العلوية''' Al-Alawīya) [[Suriye]]'nin [[Lazkiye (il)|Lazkiye]], [[Baniyas]] ve [[Tartus (il)|Tartus]] illeriyle [[Türkiye]]'nin [[Hatay (il)|Hatay]], [[Adana (il)|Adana]] ve [[Mersin (il)|Mersin]] illerinde yaşayan; [[İsmâilîlik]], [[Dürzîlik]], [[Hıristiyanlık]] ile birlikte [[Suriye]]'deki mevcut diğer yerel inanışların [[İslâmiyet]]'in [[Şiîlik mezhebi]]nin çatısı altında harmanlanması neticesinde ortaya çıkmış olan bir dinî [[inanç]] topluluğudur.
 
== Nusayr’îyye Tarikâtı ==
*****Dünyada bir çok farklı din ve inanış vardır.Din lerde birçok farklı mezheplere ayrılmıştır...Ancak birçok dinin bünyesinde EZOTERİK VE GNOSTİK olarak adlandırılan inanç yapılanmaları bulunur.Kendisine has gizemli öğretilere sahip bu topluluklar ibadetlerinde bağlı oldukları dinden büyük farklılıklar gösterebilirler.EN İLGİNÇ VE ÖNEMLİ ÖZELLİK ŞUDURKİ,,muamelat ve törende kendi dinlerinden farklı oldukları halde ;farklı din lerdeki EZOTERİK YAPILANMALAR neredeyse birbirinin kopyası ve zaman içerisinde adeta birbirlerinin devamlarıdır.Daha da önemlisi bu topluluklar risalet görevine başlamazdan önce neredeyse bütün peygamberlerin ruhani etkileşimde bulunduğu topluluklardır.( hz. İSA ESSENİ olmakla ; hz.MUHAMMED SABİİ OLMAKLA ;HZ. MUSA OSİRİS RAHİBİ olmakla şuçlandı kendi devirlerinde )SONUÇ OLARAK BU GİBİ TOPLULUKLAR HAKKINDAKİ GERÇEK BİLGİLER ANCAK ONLARIN BİZE AÇIKLADIKLARI KADARIYLA ELİMİZE GEÇER. GERİSİ YALAN VE UYDURMADAN İBARET OLARAK KALIR.***** == Nusayr’îyye Tarikâtı ==
Adını On Birinci İmâm [[Hasan El Askeri]]'nin öğrencisi Abu Şu'ayb Muhammed ibn Nusayr'dan alan, [[Câferiyye Şiîliği]] ile [[Anadolu Alevîliği]]nden [[inanç]] yönüden ayrılarak, [[İsmâilîyye]], [[Dürzîlik]], [[Hıristiyanlık]] ve [[Suriye]]'deki diğer inançları da içeren ve Kitâb el-Mecmû adındaki duâ kitabını dînî eğitimlerinin ana kaynağı olarak kabul eden [[Ehl-i Beyt]] inancı.<ref name="ref196">Büyükkara, Prof. Dr. Mehmet Ali: "İslam Mezhepleri Tarihi" sayfa 156. Anadolu Üniversitesi Yayınları Eskişehir, Eylül 2010 ISBN:978-975-06-0738-7</ref>
 
 
==== Namaz ====
Nusayrîler, [[namaz]]larını kılmak için bir [[cami]]de toplanırlar.{{fact}} Burası, günümüz anlamıyla bir [[cami]] de olabilir, bir [[türbe]] de, hatta birinin evi dahî olabilir.{{fact}} "Namaz", [[Sünnî]] ya da [[Şia]] anlayışındaki [[namaz]]la ilgisizdir.{{fact}} Soyla babadan oğula geçen "[[şeyh]]"lerin önderliğinde erkeklerin toplanıp [[dua]] ettikleri bir törendir.{{fact}} [[Secde]] ya da [[rükû]] gibi [[namaz]] biçimleri bulunmaz.{{fact}} [[Namaz]]dan önce [[abdest]] alınmaz.{{fact}} [[Kâbe]]'ye dönmek gibi bir şart da bulunmaz.{{fact}} "[[Namaz]]" için [[cami]]de toplanma şartı da yoktur.{{fact}} [[Namaz]] kılınacak yer bir ev ya da temiz olan herhangi bir yer olabilir.{{fact}} Bu fırkaya göre ibadetlerin başında ''"bâtınî namaz"'' yahut kısaca ''"namaz"'' adı verilen ibadet gelmektedir. Bu da ferdi ve kolektif olarak iki şekilde yerine getirilir. Namaz; Ali'ye açılan bir kapı ve kalbin niyazı anlamında anlaşıldığından, özel bir mekâna, camiye ihtiyaç duyulmadığı gibi, her hangi bir tarafa yönelme yahut özel bir duruş da söz konusu değildir.Namaz kılınacakNamazdan yere öncedenönce abdest alınmış olarak geliniralınmaz. Namaz sesle yapılan bir ibadet olup, sadece duadır. Namazın başında ''"Ali, Muhammed ve Selman'ı yüceltiriz."'' demek, namazı eda etmek olarak anlaşılır. Ayrıca Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatır (Fatıma) isimlerini anmak da beş vakit namaz sayılır. Namazın temel şartları beş seçkini (Muhammed, Fâtır (Fâtıma), Hasan, Hüseyin ve Muhassin) bilmek, dua esnasında gülmemek ve konuşmamak, [[Abbâsî]] rengi olduğu için siyah takke giymemek, gizliliğe riayet etmek ve namazı "''Ey yüce, büyük ve arıların efendisi Ali, bize merhamet et.''" diyerek bitirmektir. Namazın sayısı yine beştir ve beş masuma tahsis edilmiştir. Namazda [[Mekke]]'ye dönmek şart değildir. Öğleye kadar Güneş’in doğuş yönüne, öğleden sonra ise batıya doğru yönelinir. Bu namazın kılınması, mahiyet itibariyle, [[Kur'an-ı Kerim]]'den [[Fatiha]] ve [[İhlâs]] [[sure]]leri ile öteki bazı kısa sureler, [[Kitâbü'l-Mecmû]]'daki sureler ve kuddâs adı verilen özel bazı duaları okumaktan ibarettir.<ref name="ref996"/>
 
Toplu olarak kılınan namaz ise büyük bir şeyhin ziyareti, bayramlar ve fırkaya giriş merasimleri gibi vesilelerle yerine getirilir. Kadınların ve topluma kabul edilmemişlerin alınmadığı bu ibadette ferdî yapılandan farklı olarak ezan okunur, kutsallığına inanılarak şeyhlerden başlanarak cemaat, kadehten birer yudum alır, bazı surelerin okunması sırasında secde edilir. Merasimin ilgili yerlerinde Kuddâsu'l-buhûr, Kuddâsü't-tîb, Kuddâsü't-teberri ve Kuddâsu's-sin gibi dualar okunur ve selam verilerek ibadet tamamlanır.<ref name="ref117">Büyükkara, Prof. Dr. Mehmet Ali: "İslam Mezhepleri Tarihi" sayfa 157. Anadolu Üniversitesi Yayınları Eskişehir, Eylül 2010 ISBN:978-975-06-0738-7</ref><ref>Keser,2002</ref>
Anonim kullanıcı