"İslam'da iman" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
{{İslam}}
İlgili başlıklar; [[Akaid]], [[İslam mitolojisi]]
[[İslam dini]]ne göre kişinin kurtuluşa erebilmesi için îmân edilir. '''İslâm'da îmân''', İslâm dîninin esaslarına inanmaktır. Farklı mezheplerin farklı görüşleri varsa da burada sâdece kısa ve genel bir çerçeve çizilmiştir. Îman mezheplerinin imânâ dair görüşleri için ilgili maddelere bakmak gerekir.
 
[[İslam dini]]ne göre kişinin kurtuluşa erebilmesi için îmân edilir. '''İslâm'da îmân''', İslâm dîninin esaslarına inanmaktır. Farklı mezheplerin[[inanç farklımezhepleri görüşleri| varsamezhep]]lerin dafarklı buradagörüşleri sâdece kısa ve genel bir çerçeve çizilmiştirbulunur. Îman mezheplerinin imânâ dair görüşleri için ilgili maddelere bakmak gerekir.
[[İslam dini]]nin [[Sünni Mezhebi]]ne inanılması lâzım olan altı temel esasa ''Âmentü'' denir. Şii amentüsü Sünnilik'tekine göre biraz daha farklıdır.
 
[[İslam dini]]nin [[Sünni Mezhebi]]nende inanılması lâzım olan altı temel esasa ''Âmentü'' denir. Şii amentüsü Sünnilik'tekine göre biraz dahaten farklıdır.
 
'''Âmentü ve mânâsı''': ''Âmentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulihî vel yevmilâhiri ve bil kaderi hayrihî ve şerrihî minellahi teâlâ vel-ba'sü ba'delmevti hakkun eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlühü'' ("''Allaha, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kaderin, hayır ve şerrin [[Allah]]'tan olduğuna îmân ettim. Öldükten sonra dirilmek haktır. [[Allah]]'tan başka [[ilâh]] olmadığına, [[Muhammed]] aleyhisselâmın Allah'ın kulu ve resûlü olduğuna şehâdet ederim''").
 
Âmentü'de bildirilenözetlenen altımaddelere şeyininanan manalarını bilip, beğenip, kabul eden kimseyekişiye [[mü'min]] denir. İslam'da kişiKişi âmentüye inanmadığı sürece mü'min yani [[Müslüman]] kabul edilmez.
 
== [[Sünni İslam]]'a Göre Îmânın Şartları ==
6.623

değişiklik