İsrail Krallığı (birleşik monarşi): Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
[kontrol edilmiş revizyon][kontrol edilmiş revizyon]
Değişiklik özeti yok
 
Şaul'un döneminde başkent [[Gibeah]] iken ardından gelen Ishbaal'in İsrail'inde başkent [[Mahanaim]] ve David'in Yehuda'sında başkent [[Hebron]]'du. David krallığı tekrar birleştirince başkenti [[Kudüs]] yaptı. [[Tanah]]'ta konuyla ilgili bölümlerin başlangıcında başkentin [[Şiloh]] olarak görüldüğünden bahseder; yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda da Şiloh'un dini başkent olma ihtimali üzerinde durulur.
 
==Birleşik Monarşinin Kökenleri==
 
Kutsal kitaba göre, Birleşik Monarşi, daha önce parçalanmış İsrailli konfederal kabileleri birleştirip yönetmeye yönelik halk arasında artan fikirle ortaya çıkmıştır. Artan Filistinli ve komşu kabilelerin baskıları, İsraillilerin birleşmelerine zorlamıştır.
 
==Sivil Savaş==
 
Birinci Samuel Kitabına göre, Tanrı’ya karşı çıkmasından dolayı, [[Şaul]]’un hükümranlığı düştü ve krallığı başka hanedanlığa verildi. Belgelere göre, Şaul’un sadece iki yıl hükmettiğini söyler. Bazı el yazmaları ise bunu kırk iki yıl olarak gösterir. Kutsal kitaba göre, Şaul, Filistinlilerle gerçekleşen bir savaşta yaşamını yitirir.
Davut ve Şaul aralarındaki husumetten dolayı düşman olur. Kaynaklara göre, Şaul’un oğlu Yonathan ve Şaul’un kızı Miçal, Davut’a Şaul’dan kaçması için yardım ettiler. Bu yardım, Şaul’un ölümünden önce bir kısa bir dönem yumuşamayı sağladı.
Şaul’un varisi [[İşbal]], İsrail’in yönetimini üstlenir Samuel kitabına göre ve öldürülmeden önce, iki yıl hükmeder. Sadece Yehuda kralı olan Davut, İşbal’ın yerine Kral olarak atandı. Bazı Kutsal kitap bilimcilerine göre, İşbal’ın öldürülmesinden Davut sorumluydu ve isyanlara karşı duruş göstermesi de bu sorumluluğu örtbas etmek istediğindendi.
İsrailli isyancılar, Davut’un oğlu Abşalom’u yeni kral olarak atarlar. Kutsal kitaba göre, İsrailli isyancılar Yehuda’yı ele geçirir ve Davut’u Ürdün’e sürgüne yollarlar. Samuel kitabına göre, daha sonra Davut karşı bir saldırı yapar ve kazanır. Bu esnada oğlu Abşalom’u yitirir. Judah’ı aldıktan sonra, İsrail üzerinde gücünü tekrar kazanır. Daha sonralarda bir çok İsrailli isyan ortaya çıkar ve Davut bunların hepsini bastırır.
 
==Altın Çağ==
[[Tanah]]’a göre, Davut sonunda Judah ve İsrail’i birleştirmeyi başarır. Bazı modern arkeologlar, iki farklı kültürün ve iki farklı coğrafyanın devam ettiğini ve eğer bir politik birleşmişlik varsa bile bunun pratikte,
İki millet arasındaki ilişkilerde hiçbir farklılığa neden olmadığına inanır <ref name="Finkelstein" />.
Davut, Judah ve İsrail düşmanlarına karşı bir çok başarılı askeri müdahalelere girişti ve Filistinliler gibi husumetli olduğu bir çok komşusunu uzakta tutmayı başardı. Böylece güvenli sınırlar oluşturdu. Kral Davut hükümranlığında, İsrail, krallıktan imparatorluğa yükseldi ve etki alanı, askeri ve politik olarak, Orta Doğu’da büyüdü. Bir çok küçük ticari çıkarların olduğu devleti kontrol etmekteydi.
İmparatorluk sınırları Akdeniz’den Arap çölüne, [[Kızıl Deniz]]’den Fırat Nehri’ne kadar uzadı. Davut’un ölümünden sonra, yerine Şelomo geçti. Şelomo krallığı, kendinden büyük olan abisi Adonijah’nın elinden hoş görülmeyen bir şekilde aldı ve sonra onu öldürdü. Adına (Barış) yakışır bir şekilde, Şelomo hükümdarlığı esnasında, millet daha önce görmediği barışı yaşadı. Bir çok bilim adamı Şelomo’yu erdem sahibi bir lider olarak görmez <ref>Who Wrote the Bible?, by Richard Elliott Friedman</ref>.
Şelomo bir çok büyük şehri tekrardan inşa etti. Bunların içinde kazırlarla kanıtlanmış, Megiddo, Hazor ve Gezer şehirleri de vardır. Davut ve Şelomo, kutsal kitaba göre, Tye kralıyla güçlü ilişkiler kurdu. Bunun karşılığında Tyre’ye toprak verdiler. Hem Davut hem de Şelomo, Tyre’den zanaatkar, vasıflı işçi, para, mücevher ve diğer ürünler aldılar. Davut Sarayı ve Şelomo Tapınağı, Tyre’den getirilenlerle yapıldı.
 
==Birleşik Monarşinin Sonu==
Şelomo’nun ölümünden sonra, kuzeyde on kabileden oluşan kısım, güneyde Kudüs tarafından domine edilen kesim ve güney kabileleri arasındaki gerilim kaynama noktasına ulaştı. Şelomo’nun yerine geçen [[Rehoboam]], kuzeyin ekonomik şikayetleriyle düzgün ilgilenemediğinde, birleşik monarşi, kuzeyde İsrail Krallığı ve güneyde Yehuda üzere ikiye ayrıldı.
Kuzey İsrail Krallığı, milattan önce 722 yılına kadar özgürce ayakta kaldı. Daha sonra Asur İmparatorluğu tarafından işgal edildi. Güney Yehuda Krallığı ise milattan önce 586 yılına kadar ayakta kaldı. Babil İmparatorluğu M.Ö. 586’da işgal etti.
 
Tarihçiler eski kronolojilerden [[William F. Albright]] yeni kronolojilerden ise [[Gershon Galil]]'in kaynaklarını kullanırlar. Aşağıdaki listedeki bütün tarihler MÖ'dir
147

düzenleme