Ali: Revizyonlar arasındaki fark

k (212.175.32.2 tarafından yapılan değişiklikler geri alınarak, 2A01:388:201:3991:5491:2C7F:B5ED:F0D7 tarafından değiştirilmiş önceki sürüm geri getirildi.)
=== İsmi ===
 
Bebeğin ismini kimin verdiği konusunda iki farklı görüş vardır; birincisi [[Ebu Talib]]'e bu ismin ilham olduğu<ref>Bihar’ul- Envar, C.35, S.18</ref>, daha çok kabul gören ikincisi ise bebeğe bu ismi Hazreti Muhammed'in verdiğidir.<ref name="Britannica"/><ref>
See:
* Ashraf (2005), p.6.
{{Ana|Fatıma bint Esed}}
 
Ali'nin annesi, Hazreti Muhammed'in dedesi olan [[Abdülmuttalib]]'in ([[Şeybe bin Haşim]]) kardeşi olan [[Esed bin Haşim]]'in kızıdır. [[Abdülmuttalib]] öldüğünde, Hazreti Muhammed'e annelik eden onu koruyup kollayan ve İslam Peygamberi'nin ilk eşi [[Hatice bint Hüveylid]]'in ardından müslüman olan ikinci kadındır.
 
=== Babası ===
{{Ana|Ebu Talib bin Abdülmuttalib}}
 
Ali'nin babası, [[Kureyş]]'in liderliğini babası [[Abdülmuttalib]]'den ([[Şeybe bin Haşim]]) devralan [[Ebu Talib]] idi. [[Ebu Talib]], dedesinin ölümü sonrası kimsesiz kalan Hazreti Muhammed'i himayesine aldı ve ölümüne dek (43 yıl boyunca) himayesini sürdürdü. Hazreti Muhammed peygamberliğini ilan ettiğinde ise [[Kureyş]], Ebu Talib'in ölümüne değin, kendisinden çekinmiş ve Hazreti Muhammed'e zarar vermeye cesaret edememişlerdir.<ref>Tabakat, İbn Sad, 1/75</ref>
 
=== Çocukluğu ===
 
Ali'nin çocukluk dönemi, İslâm peygamberinin çocukluk döneminin geçtiği evde geçmiştir. Her ikisi de [[Ebu Talib]]'i bir baba ve yönetici olarak tanıyorlardı; [[Fatıma bint Esed]]'e de anne diyorlardı. Bu ortamın, onun yetişmesinde çok önemli bir yeri olmuştur. Ali’nin çocukluğunda bir kuraklık Mekke'yi sarmıştı. Hazreti Muhammed, amcasının birer çocuğunu kendi yanlarına alarak onun ekonomik sıkıntısını hafifletmek istediğini bir diğer amcası Abbas'a bildirdi. Abbas Cafer'i, Hazreti Muhammed'se Ali'yi büyütmek üzere yanlarına aldılar.<ref>-İbni Esir, El-Kamilü Fi't-Tarih, Beyrut, Dar-ı Sadır, 1399 H. C2, S58 -İbni Hişam, Abtülmelik, Es-Siyretü'n-Nebeviyye, Kahire, 1355 H. C1, s262 -Taberi Muhammed b. Carir, Tarihü'l-Ümemi ve'l-Müluk, Beyrut Darü'l-Kamus-ül-Hadis C2, s 213 -İbni Ebi'l-Hadid, Şerh-i Nehcü'l-Belağa 1. Baskı, Kahire, 1378 H. C 13, S 119</ref> Ali, hutbelerinin, sözlerinin ve emirlerinin toplandığı kitabı olan [[Nechül Belağa]]'da o günleri şöyle anlatır:
</blockquote>''"Çocuktum henüz, o beni bağrına basar, yatağına alırdı, beni koklardı, lokmayı çiğner, ağzıma verir yedirirdi... Ben de her an, devenin yavrusu, nasıl anasının ardından giderse, onun ardından giderdim; o her gün bana huylarından birini öğretir ve ona uymamı buyururdu. Her yıl [[Hira]] Dağı'na çekilir, kulluğa koyulurdu. Onu ben görürdüm, başkası görmezdi."''</blockquote> <ref> [[Nechül Belaga]] Subhi Salih, 192. Hutbe</ref>
 
Yine dönemin bir başka kaydına göre, Hazreti Muhammed, Ali'yi omzuna alır Mekke'nin dağlarında, vadilerinde ve sokaklarında dolaştırırmış.<ref>Zemahşeri, Hilyetül Ebrar, C.1 S.232</ref>
 
== Müslüman oluşu ==
Anonim kullanıcı