"Müezzin" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Müezzinden sonra imamın okuduğu sureleri eklemek.
(Müezzinden sonra imamın okuduğu sureleri eklemek.)
 
La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in gadir
Allahümmahşurna fi zümratissalihin bazen de Velhamdülillahi Rabbil alemin denerek son sureyi okuması için kelam imama bırakılır.
 
İmam Sabah ve Akşam namazlarında Huvallezi adıyla bilinen Haşr Suresi'nin son 3 ayetini okur;
Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard.Ve hüvel-'azîzül-hakîm.
Ardından da : Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun, veselamun alel murselin, vel hamdülil lahi rabbil alemin, el Fatiha.
 
Yatsı Namazından sonra ise Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn. Okunur ve el Fatiha okunur.
 
{{islam-taslak}}
Anonim kullanıcı