"Korkut Boratav" sayfasının sürümleri arasındaki fark

* İktisat Politikaları ve Bölüşüm Sorunları: Seçme Yazılar (Belge, 1983)
* Krizin Gelişimi ve Türkiye'nin Alternatif Sorunu (Ş. Pamuk ve Ç. Keyder ile birlikte, Kaynak, 1984)
* Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için Konut Sektörü ve Politikaları Üzerine Bir Model Önerisi (H. Ersel ve Y. Kepenek ile birlikte, Kent Koop. 1984)
* Die türkische Wirtschaft im 20. Jahrhundert: 1908-1980 (Dagyeli Verlag, Türkiye İktisat Tarihi'nin çevirisi, 1987)
* Stabilization and Adjustment Policies and Programmes-Country Study 5: Turkey (WIDER, 1987)
Anonim kullanıcı