"Turan" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzenleme özeti yok
* [[Panturanizm]] ve [[pantürkizm]]
 
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim i As Integer
i = TextBox1.Value
UserForm1.Hide
Range("b5") = "İŞLER"
Range("c5") = "İŞLEM SÜRESİ(Pj)"
Range("d5") = "TESLİM SÜRESİ(Dj)"
Range("b3") = "İŞ SAYISI"
Range("c3") = i
Range("c3").Interior.Color = vbYellow
Range("b3").Interior.Color = vbGreen
Range("b5:d5").Interior.Color = vbGreen
 
For a = 0 To i - 1
With Range("c6")
.Offset(a, 0) = InputBox(a + 1 & ".işin işlem süresini(Pj) giriniz")
.Offset(a, 1) = InputBox(a + 1 & ".işin teslim zamanını(Dj) giriniz")
End With
Next a
 
For a = 1 To i
[[Kategori:Anlam ayrımı]]
Range("b5").Offset(a, 0) = a
Range("b5").Offset(a, 0).Interior.Color = vbYellow
Next a
 
End Sub
Anonim kullanıcı