"Akyazı, Besni" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
k
 
 
Köyün etnik yapısı civardaki bütün köyler gibi Kürtlerden müteşekkildir Kürtçenin Kurmancî lehçesini kullanırlar Gelenekler komşu illerdeki Kürt topluluklarla benzerlik gösterir ve aşiret anlayışı yok denilecek kadar azdır Osmanlının son dönemlerinde Rişvan ana aşiretine bağlı misurk kabilesinden bu kol devletle toprak anlaşmazlığı nedeniyle sürgün edilmiştir ve burada yerleşik hayata geçmişlerdir Köyde en çok Özoğlu, Demirkol, Turan ve Köseoğlu aileleri yaşamakta olup, ayrıca Tay, Şenoğlu, Şener, Özalp ve Bilen gibi küçük aileleride bulunmaktadır hepsi aynı soydan gelmektedir Aslen Bitlis Tatvan dolaylarından gelen bu Kabile ataları olan Köse velinin adını soyadı olarak kullanmıştır Bazı aileler Besni merkeze taşınmış
 
 
Anonim kullanıcı