"Nazar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Geçmişte bazı toplumlarda nazarın kasıtsız olarak değdiğine inanılırdı. Örneğin [[Slav]] folklorunda, çocuklarına nazarı değdiği için kendini kör eden bir babanın hikayesi vardır. Daha yakın zamanlarda ise nazarın [[kıskançlık]] sonucu değdiği inanışı yaygınlaşmıştır. Bu nedenle, özellikle [[Ortaçağ]] [[Avrupa]]'sında, bir mal veya çocuk övüldüğünde "Tanrı izin verirse"<ref>{{İng}}as God will</ref> veya "Tanrı kutsasın"<ref>{{İng}}God bless it</ref> sözlerini eklemek âdeti yerleşmiştir.<ref name="Britannica"/> Müslüman toplumlarda ise benzer anlamlara gelen [[maşallah]] sözü kullanılır.<ref>''[http://tdkterim.gov.tr/bts/ "maşallah."] Güncel Türkçe Sözlük. [[Türk Dil Kurumu]]. Erişim: 4 Aralık 2011.''</ref>
 
==Türk hal kültüründe Nazar (Göz Değmesi) ==
Göz sözcüğü Türkçede oörmegörme organı anlamına geldiği gibi aynı zamanda halk inancında kötü bakış da demektir. Arapça "Nazar" kelimesi de bu anlama gelir. En eski biçiminde büyücü ve kötücül şamanların gözlerinde kötü ruhların yerleştiğine inanılırdı. Bu yüzden bu bakışların tehlikeli bir güç barındırdığı düşünülürdü. Üzerlik otu yakılarak tütsü yapılması, nazardan korunmanın en etkili yoludur. Kötü göz nesneleri bile çatlatabilir. Örneğin bardağı kırabilir. Mavi boncuğun bu enerjiyi kendisine çekerek yok edeceği fikri yaygındır. Kelimenin köz “ateş parçası” ile bağlantısı da dikkat çekicidir. Yakıcı enerjiyi temsil ettiği açıktır. Karak sözcüğü de aynı anlamda kullanılır. Sözcük, Göz/Köz kökünden türemiştir; bakmak ve ateş anlamlarına sahiptir. Bakışın yakıcı gücü olduğu düşünülür.<ref>[http://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:TurkSoylenceSozlugu.pdf Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt]</ref>
 
== Korunma ==
13.915

değişiklik