"Türkiye Elektrik İletim A.Ş." sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Ülkemizde ilk elektrik işletmeciliği 1935 yılında 2805 sayılı kanunla kurulan Etibank ile başlamıştır ve bu kapsamda faaliyet gösteren elektrik enerjisi sektörü 15.07.1970 tarih ve 1312 sayılı kanunla Etibank'tan ayrılarak [[TEK]], [[Türkiye Elektrik Kurumu]]'na devredilmiştir.
 
[[Türkiye Elektrik Kurumu]] da, 13.08.1993 tarihinde [[Türkiye Elektrik İletim Üretim İletim A.Ş.]] ([[TEAŞ]]) ve [[Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.]] ([[TEDAŞ]])adı altında iki ayrı iktisadi devlet teşekkülüne ayrılmıştır...
 
[[TEAŞ]], elektrik kesimindeki (sektöründeki) yeniden yapılanma kapsamında, 2 Mart 2001 Tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), [[Elektrik Üretim A.Ş.]] ([[EÜAŞ]]) ve [[Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.]] ([[TETAŞ]]) olmak üzere olmak üzere üç ayrı iktisadi devlet teşekkülü halinde yeniden yapılandırılmış ve TEİAŞ 01.10.2001 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
127

değişiklik