Ötümlü dişsil patlamalı sürtünmeli ünsüz

Ötümlü dişsil patlamalı sürtünmeli ünsüz sesi bazı konuşulan dillerde kullanılan bir ünsüz sestir. IPA’da bu ses [d͡ð] olarak gösterilir.

Ötümlü dişsil patlamalı sürtünmeli ünsüz
[d͡ð]
Ses örneği