Önerme (bilim)

Önerme, bilimsel yönteme göre, olgular arasındaki ilişkileri araştırmak ve ortaya çıkarmak için geçerliliği ve doğruluğu kabul edilen varsayımlardır. Önermeler, yanlışlık ve doğruluk değerı taşımalıdır.

Bir ülkenin kalkınmasında kişi başına düşen sermaye miktarının ne boyutta önem arzettiğini bulmak için nüfus artışını sabit olarak kabul etmek ve analizi bu kabule göre yapmak nüfusun sabit hızda arttığını varsaymak anlamına gelir.