Öndamaksıllaşma

Öndamaksıllaşma, sözcükteki kalın ünlülerin (a,ı, o,u) ince ünlülere (e,i,ö,ü) dönüşmesidir.[1]

  • bıçmak > biçmek
  • yaşıl > yeşil
  • yana > yine
  • uçun > için

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Eker, Süer. Çağdaş Türk Dili (7 bas.). Grafiker Yayınları. s. 289.