Ön muhasebeci

Ön muhasebeci, işyerleri ve işletmelerde mali işlemleri sınıflandırarak resmi kurallar dahilinde yazılı hale getiren kişidir.

GörevleriDüzenle

  • Resmi muhasebe programlarını pratiğe yönlendirmek
  • Yapılan işlemleri bilgisayar ve bilgisayar programlarından yararlanarak kayıt altına almak
  • Personel özlük, puantaj, maaş bordrolarına ilişkin bilgi ve evraklarıyla birlikte kontrol edilmek ve resmi beyanı yapılmak üzere SM, SMMM, YMM'lere (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir) düzenli dosyalar veya klasörlerle her ay iletilmesini sağlamak
  • İşveren ve üst düzey yöneticilerine mali raporları bilgisayar yolu ile veya yazılı çıktı halinde bildirmek
  • Câri hesap, stok, çek, senet, banka, fatura ve kasa gibi ön muhasebe departmanlarının tecrübesi ve işletmenin büyüklüğüne göre tamamını veya bir kısmını ifa etmek