Ömer bin Abdullah

Ömer bin Abdullah (Arapçaعمرو بن عبيد الله بن مروان), Abbâsîlere bağlı yarı özgür Malatya emiri.

830'lu yıllardan 863'te öldüğü Lalakaon Muharebesi'ne dek emir olarak hüküm süren Ömer bin Abdullah doğu sınırındaki Bizans İmparatorluğu'na tehdit oluşturan en büyük unsur olup Amer ve Ambros adlarıyla bilinmekte, "tek kollu" anlamına gelen monoheraris lakabıyla tanınmaktaydı. Delhemma, Binbir Gece Masalları, Battal Gazi gibi halk hikâyelerinde yer edinip Arap ve Türk edebiyatında önemli bir figür hâline gelmiştir.