Çubuksuz merceksi galaksi

çubuksuz sarmal gökadanın merceksi türünde sınıflandırıldığı bir gökada

Çubuksuz merceksi gökada, çubuksuz sarmal gökadanın merceksi türünde sınıflandırıldığı bir gökadadır. Hubble düzeninde SA0 olarak gösterilir.

HUT tarafından elde edilen fotoğrafta çubuksuz merceksi gökada AM 0644-741

Bu tür gökadalara örnek olarak AM 0644-741 gösterilebilir.

Ayrıca bakınız değiştir