Çokluk dağılımı

Çokluk dağılımı, istatistikte çok sayıda birimden oluşan dizileri sınıflandırarak bazı istatistiksel verileri elde etmek için kullanılan yöntemdir.

Veriler herhangi bir işleme tabi tutulmamışsa bu verilere "ham veriler" denir. Birim sayısı az olan yığınların çeşitli özellikleri ham verilere dayanılarak kolaylıkla bulunabilir. Fakat yığın çok sayıda birimden oluşuyorsa ham verilere dayanarak yığının çeşitli özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak oldukça zorlaşır. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ham veriler ya sıralı dizi ya da çokluk dağılımı haline getirilir.

Çokluk dağılımı oluşturulmak istenen dizinin ilk önce sıralı dizi haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Daha sonra sınıf aralığı hesaplanır ve bulunan aralık en küçük değere eklenerek sınıflar oluşturulur.

924 kişiye ait ağırlık ölçülerini elde ettikten sonra basit bir çokluk dağılımı oluşturmak istersek böyle bir tablo elde edebiliriz:

Sınıf No Sınıf Aralıkları (kg) Frekans (fj) Sınıf Orta Değeri (Xj) fjXj
1 45<x<50 124 47.5 5890
2 50<x<55 100 52.5 5255
3 55<x<60 325 57.5 18687.5
4 60<x<65 175 62.5 10937.5
5 65<x<70 100 67.5 6750
6 70<x<75 75 72.5 5437.5
7 75<x<80 25 77.5 1937.5