Çisenti

çok küçük su damlaları halindeki bir yağış türü

Çisenti ya da çiseleme, çok küçük su damlaları halindeki bir yağış türü.[1] Çoğunlukla 0,2-0,5 mm çapında olan damlacıklar hava akımları nedeniyle bazen uçuyor gibi görünür.[1] Büyük damlalar yağmur damlası, daha küçük olanlar ise genellikle bulut veya sis damlacıklarıdır.[1] Meteorolojik sembolü DZ'dir.

Stratus opacus uniformis. Çisenti genellikle stratüs tipi bulutlardan yağar ve sisli havalarda görülür.

Çiseleme yağış türü, damlacıkların genellikle çapı  0,5 mm den küçük olup su moleküllerinden oluşmaktadır. Bu yağış türü genellikle stratus ve stratokümülüs bulutlarından yağar. Bu damlacıkların çok küçük olmasından dolayı çok büyük bir kısmı daha yere düşmeden buharlaşıp su buharı döngüsüne katılmaktadır. Bu nedenle tamamı gözlenemez.

Çiseleme genellikle insan üzerinde çok küçük etkilere sahip olmasına rağmen daha şiddetli hava olaylarına öncülük yapabilir. Donma noktası sıfırın altındayken çiseleme yine de yeryüzüne düşebilir. Bu yağışın ardından yollarda tehlikeli olan ani buzlanma meydana gelebilir.

Bu yağış okyanus üzerinde geniş alanda çok sık görülen bir türdür. Az da olsa daha soğuk olan astropika alanlarında da görülmektedir. Bu alanlar deniz sınır tabakası boyunca uzanan stratus ve stratucumulus bulutlarınca hakimdir. Düşük yığılma oranı olmamasına rağmen, çiseleme açıkça meydana gelmektedir. Bu da bilim adamlarını daha karmaşık hassas cihazlar, yüksek frekanslı çiselemeyi fark edebilen türden radarlar üretmeye motive etmiştir. Bu çalışma gösteriyor ki, çiselemenin yoğunluğu güçlü bir şekilde bulut şekline ve okyanus yüzeyindeki havanın yükselmesine bağlıdır. Yüksek çiseleme miktarı,  bulut damlacıklarının düşük konsantrasyonlu hava kütlelerinin bulunduğu deniz bulutlarında eğilimli olduğu görülmüştür. Bu bulut ve çiseleme arasındaki bağlantı yüksek çözünürlüklü sayısal modelleme simülasyonu örneğin large eddy smulation ile incelenebilir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ a b c "drizzle." Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2011.