Çetmililer

Çetmililer Çepni boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre yirmi iki Oğuz bölüğünden Divân-ı Lügati't-Türk'te; "Yirmibirincisi: "جآپنِ Çepni"lilerin soyundan gelmektedir. Çorum ilinin Kargı ilçesinde Gölet Çetmi köyünde yaşamaktadırlar. İstanbul'a göç edenler ise Emirgan, Reşitpaşa mahallerinde yoğun bir şekilde, kültürlerine bağlı olarak yaşamaktadırlar.

Çetmililerin yaşadığı yer olan Göletçetmi'nin sayfası: http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6let%C3%A7etmi,_Karg%C4%B115 Temmuz 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.