Çene cerrahı

Çene Cerrahı, Türkiye 'de Diş hekimliği Fakültesinden Diş Hekimi olarak mezun olduktan sonra, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim dalında uzmanlık eğitimi alarak uzman sıfatını kazanan kişilerdir. Çene cerrahları, Ağız boşluğu, dişler, çene kemikleri ve yüzdeki komşu dokularının cerrahi işlemlerini gerçekleştiriler. Bu cerrahi müdahalelerin başlıcaları; tümör ve kist ameliyatları, çene kırıkları, diş çekimi, gömülü ve zorlu diş çekimleri, endodontik cerrahi, ekstraoral-intraoralapse drenajı, ortodontik ameliyatlar, rekonstrüktif çene-yüz cerrahisi (yumuşak-sert doku greftlemeleri, distraksiton osteogenezis), implant cerrahisi, TME hastalıkları tedavisi ve cerrahisi, Ağız hastalıkları teşhis ve tedavileri, Laser cerrahisi.

Çene cerrahları temel işlemleri (Diş çekmi, İmplant cerrahisi gibi..) muayenehane şartlarında yaparlar. İleri cerrahiler içinse "ameliyathane" koşullarında çalışırlar. Diş hekimleri gerekli gördüğü durumlarda hastayı Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi uzmanlarına yönlendirmektedir.