Çendoizm

Çendoizm, Kuzey Kore'de ortaya çıkmış tektanrılı bir dindir.

Çendoizmin simgesi

KökenleriDüzenle

Çendoizm'in kökleri Kore şamanizmi, Kore halk dini ve Kore Budizmi ile Hristiyanlığa dayanmaktadır. Güney Kore'de giderek daha popüler bir hale gelmiştir.

KavramlarDüzenle

Çendoist teolojide tanrı (Haneullim, Kore şamanist inançlarında yer alan bir kavramdır) bulunmaktadır. Bu dinde çaba dünyevi toplumu dönüştürmek ve dünyayı cennete çevirmektir. İnananlar, yüksek bir toplumsal bilinç ile akıllı ahlaki varlıklar haline dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Günümüzde ÇendoizmDüzenle

2005 yılına ait verilere göre Güney Kore'de 280 kilisede 1,13 milyon takipçisi vardır. Kuzey Kore'de Çendoistler hakkında çok az bilgi mevcuttur. Resmi istatistiklere göre, 2000 yılı itibarıyla Kuzey Kore'de 2,8 milyon Çendoizm taraftarı vardır.