Çektiri

Çektiri, çekdiri veya çektirme, hem kürekli hem yelkenli tarihî bir gemi sınıfı.[1][2] Kadırga, karamürsel ve baştarda gibi pek çok gemi tipini içerir.[3] "Küçük çektirme" olarak bilinen, kadırgadan küçük bazı gemiler de zamanla sadece çektirme olarak anılmaya başlanmıştır. Zaman zaman çektiri ve kadırga sözcükleri de eş anlamlı kullanılır.[4]

Trirem tipi çektiriler (rekonstrüksiyon)

TarihçeDüzenle

Çektiri sınıfı gemiler özellikle 16. yüzyılda harp ve ticarette yaygın olarak kullanılmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Atik, Kayhan ve Lütfi Paşa. Tevarih-i Âl-i Osman s 493. Erciyes Üniversitesi Yayınları. 2001 ISBN 9751727685, 9789751727688
  2. ^ Oğuz, Cem. Osmanlı 6ncı Cilt, Teşkilât. Yeni Türkiye Yayınları. 1999
  3. ^ İskit, Servet Rıfat. Resemli-haritalı mufassal Osmanlı tarihi c 2. s 940. İskit Yayınları.
  4. ^ Erendil, Muzaffer. Topçuluk Tarihi s 86. Genelkurmay Basımevi. 1988