Çatışma (süreç)

bir grup içindeki sürtüşme, anlaşmazlık veya uyumsuzluk

Çatışma, çıkar, görüş veya ilkelerin mücadelesi ve zıtlaşmasıdır.[1]

Çatışma nedenleri[2] değiştir

Çatışma bireyler arasında fikir ayrılığı nedeniyle ortaya çıkabildiği gibi bir meselenin çözümünde farklı yöntemler tercih edilmesine bağlı da ortaya çıkabilmektedir. Çatışma nedenleri arasında yanlış anlaşılmalar konu hakkında yetersiz bilgilendirmeler eksik haberleşme ve konunun farklı şekilde bildirilmesinden kaynaklanabilmektedir.

Çatışma yönetimi[2] değiştir

Çatışma yönetimi bireyler ve gruplar arasında iletişimi artırmada faydalı olduğu gibi örgütsel gelişimde en ideal sonuçlara ulaşmayı hedeflerken oluşabilecek olumsuz sonuçları engellemeye de yarar sağlamaktadır. Çatışma yönetiminde çatışma nedenleri ve çatışmaya konu olan bulgular elde edilerek yorumlanarak daha sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir çatışma durumunda analiz edilerek sonuçlandırılması sağlanmaktadır.

İşletme yönetiminde çatışma türlerine göre çatışma yönetimi uygulanmaktadır. Çatışma türleri arasında amaç çatışmaları, rol çatışmaları, taraflar arası çatışma, düzeyler arasında oluşan çatışma olduğu gibi bireye indirgendiğinde ise çatışma rol çatışması olarak ele alınmaktadır.

Çatışma yönetiminde amaç ilişkileri düzenlemek ve çatışma oluşumunu engellemek olmaktadır.

Çatışma yönetimini başarılı şekilde sürdürebilmek için çatışmayı ortaya çıkaran davranışları iyi analiz etmek gerekmektedir. Çatışmanın varlığını ve çatışmanın tanımının yapılması da çatışmayı sona erdirmeyi kolaylaştırmaktadır.

Yapılan araştırmalar sayesinde kurum içerisinde oluşabilecek çatışma durumunu engellemek ve yönetebilmek için bazı önerilerde bulunulmaktadır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür.

Esnek olmak, iyi bir dinleyici olmak, çözüm odaklı düşünmek ve problem çözmeye yönelimli olmak, sorgulayıcı olmanın yanında neden sorusunu sormaktan uzak kalmak, yargılayıcı olmamak ve konu ne ise taraf tutmamak gibi öneriler çatışma durumunu engellemek için gerekli özellikler olmaktadır. Çatışma yönetimini uygulayan kişilerinde bu özellikleri taşımaları gerekmektedir.

Çatışma yönetiminin en etkin olduğu alanlarda iletişim sağlıklı şekilde ilerlerken sorunlar ve oluşabilecek sorunlar taraflar arasında konuşularak çözüme ulaştırılmaktadır. Yapılan işin başarılı olması ve sürekliliğinin sağlanması çatışma yönetiminin etkinliği sayesinde ortaya çıkmaktadır. Çatışma yönetimi sadece iş hayatında değil sosyal olan tüm alanlarda uygulanabilen etkin ve sağlıklı iletişimin göstergesi olmakla beraber farklı kişi ve grupları bir arada tutmayı sağlayan da bir faktör olmaktadır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ MacDonald, Kevin (1 Nisan 2009). "Evolution, Psychology, and a Conflict Theory of Culture". Evolutionary Psychology (İngilizce). 7 (2): 147470490900700206. doi:10.1177/147470490900700206. ISSN 1474-7049. 
  2. ^ a b "Çatışma nedir, nedenleri nelerdir? Çatışma yönetimi nedir?". www.hurriyet.com.tr. 16 Ağustos 2021. Erişim tarihi: 30 Kasım 2023.