Çarpışma teorisi

Kinetik gaz kuramı

Çarpışma kuramı, kimyasal tepkimeleri açıklamak için kullanılan kuramdır. 1916'da Max Trautz, 1918'de William Lewis, birbirlerinden bağımsız olarak bu kuramı ortaya koydular. Kuram, tepkimelerin molekül çarpışmalarına dayandığını ve tepkimelerin neden farklı hızda gerçekleştiğini açıklar.

Bu kurama göre tepkimenin gerçekleşmesi için, çarpışan moleküllerin doğru yönde ve yeterli enerjide çarpışmaları gerekir. Bu enerji etkinleşme enerjisi olarak tanımlanır. Çarpışma teorisine göre tepkime olması için çarpışan taneciklerin yeterli kinetik enerjiye sahip olması gerekir. Ayrıca birim zamanda oluşan etkin çarpışma sayısı ile tepkime hızı doğru orantılıdır. Ürün oluşumu ile sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışma denir.

KaynakçaDüzenle

  • Saçak, Mehmet (1993). Kimyasal Kinetik. Ankara Üniversitesi. s. 68. 12 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2013.