Çalı

Küçük-orta boyutlu uzun ömürlü ağaçsı bitki

Çalılık, ormanların tahribi ile meydana gelen 1-2 metre boyundaki ağaçcıkların oluşturduğu bitki formasyonuna denir. Bu formasyon asıl bitki formasyonu olmayıp insanların orman açma, orman yakma gibi faaliyetleri sonucu oluşur[1]. Çalıların kışın yaprak döken ve dökmeyen (her dem yeşil) türleri bulunur. Belli başlı çalı formasyonları şunlardır:

Bir süpürge çalı bitkisi.

Kaynakça değiştir

  1. ^ DÖNMEZ, Yusuf (1985). Bitki Coğrafyası. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.