Çağrı işareti

radyo (telsiz) haberleşmesinde kullanılan kullanıcıyı tanıtan bir kod

Çağrı işareti veya çağrı kodu, radyo (telsiz) haberleşmesinde kullanılan kullanıcıyı (uçak, gemi, vs...) tanıtan bir kod.