Çağlayanlar (kitap)

Çağlayanlar, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun dini ve milli değerleri yücelten hikâyelerini ve "Alparslan Masalı"nı bir araya getirdiği eser. Çağlayanlar kitabında yer alan "Alparslan Masalı" ve hikâyeler vatani ve milli duyguların anlatıldığı yazılardır. Trablusgarp Savaşını kaleme aldığı"Padişahım Alınız Menekşelerimi, Veriniz Gülümü", Anadolu insanını anlatan "Üzümcü" hikâyesi, Göç Destanının konusu alınarak oluşturulan "Altın Ordu" hikâyesi başta olmak üzere on sekiz tane hikâyenin anlatıldığı eserimizdir. Halka milli ve vatani şuuru kazandırmak için yazılmıştır. Bunlardan "Ayşe Kızla Vato" ve "Üzümcü" hikâyeleri en çok beğenilen hikâyelerdir. İlk baskısı eski harflerle yapılan eserin yaklaşık 40 farklı yayınevi tarafından yüzlerce baskısı yapılmıştır.[1][2][3]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Çağlayanlar, Bilgeoğuz yayınları, İstanbul 2015
  2. ^ Erez, Meral, "Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun eserlerinde batı", Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2013, s.56,
  3. ^ Alaidar, Seitjanov, "Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Çağlayanlar adlı eserinde cümle bilgisi incelenmesi", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 1995