Çıkmaz sokak

sadece bir girişi olan sokak

Çıkmaz sokak, yalnız bir girişi olup çıkışı olmayan sokaktır.

Fas'ta bulunan bir çıkmaz sokak

Mahallerde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bilinçli olarak ya da kötü şehir planlama ve plansız inşaatlar sebebi ile yanlışlıkla oluşur. Kimi çıkmaz sokakların yayalar için geçitleri bulunur, kimileri ise ne yayalara ne de otomobillere geçiş verir.

İşaret

değiştir

Çıkmaz sokak işareti, sokağın çıkmaz sokak olduğunu belirtir ve trafiği uyarır.