Çıkarımsal istatistik

ÇıkarımsaI istatistik veya çıkarımsal sayımlama, veri analizi yoluyla verinin ait olduğu dağılımın özelliklerini anlama süreçlerini kapsar.[1] Çıkarımsal istatistik bir anakütlenin özellikleri hakkında çıkarımlar yapar: bu hipotez testleri ve anakütle paramatrelerinin tahminlerini içerir.[2] Anakütle verisinin gözlenen veri kümesinden daha büyük olduğu varsayılır; diğer bir deyişle, gözlenen verilerin daha büyük bir anakütleden alınmış örneklem olduğu varsayılır.[3]

Çıkarımsal istatistiğin aksine betimleyici istatistik ana kütle hakkında çıkarım yapmaya çalışmaz. Betimleyici istatistik sadece gözlenen verilerin özellikleri ile ilgilenir ve eldeki verinin daha geniş bir anakütleden geldiğini varsaymaz.

Kaynakça değiştir

  1. ^ O' Hagan, Anthony (2013). The Oxford handbook of applied Bayesian analysis. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198703174. 
  2. ^ Racine, Jeffrey (2014). The Oxford handbook of applied nonparametric and semiparametric econometrics and statistics. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0199857944. 
  3. ^ Çıkarımsal İstatistik. Necmi Gürsakal. Dora Yayınları. 2009. 

Ayrıca bakınız değiştir