Zisa, ya da Cisa,Cermen mitolojisinde tanrı Tyr'ın karısı olarak geçen tanrıça.Savaş ve bereket tanrıçalarındandır. İsmi kocasının isminin, Tyr(Ziu,Zia)'ün yansıması ve dişil versiyonudur.