Zeynüddin Irâkî

Kürt İslam bilgini ve yazar
Zeynüddin Irakî
insan
cinsiyetierkek Değiştir
ön adıAbd al-Rahim Değiştir
doğum tarihi1325 Değiştir
doğum yeriErbil Değiştir
ölüm tarihi1404, 1403 Değiştir
ölüm yeriKahire Değiştir
çocuğuAbū Zurʻah al-ʻIrāqī Değiştir
akrabaAli ibn Abi Bakr al-Haythami Değiştir
mesleğiyazar, Muhaddis Değiştir
öğrenciİbn Hâcer el-Askalanî Değiştir
kimin öğrencisiQ54875209 Değiştir
dini veya dünya görüşüİslam, Sünni İslam Değiştir
önemli eserAlfīyat al-sīrah al-nabawīyah, Alfīyat al-ʻIrāqī, Taqyīd wa-al-īḍāḥ li-mā uṭliqa wa-ughliqa min kitāb Ibn al-Ṣalāḥ, Ṭarḥ al-tathrīb fī sharḥ al-Taqrīb Değiştir

Zeynüddin Irakî (Arapça زين الدين العراقي , (Kürtçe; Zeynûdînê Iraqî) (5 Mayıs 1325, Kahire - 20 Şubat 1404) 14. yüzyıl'da yaşamış Kürt yazar, fıkıh ve hadis bilgini.[1]

Asıl adı Abdurrahim bin Hüseyin bin Abdurrahman bin Ebi-Bekr bin İbrahim el-Kürdî’dir. Künyesi Ebül-Fadl, lakabı ise Zeynüddin Irakî'dir ve bu şekilde tanınmıştır. Babası adı Hüseyin'dir aslen Erbil'li Kürtlerden olup sonradan Mısır'a yerleşmiştir.

Zeynüddin Irakî, ilim öğrenmeye küçük yaşlarda başladı. Hafızası çok kuvvetliydi. Sekiz yaşlarındayken Kur'an'ı ezberleyip hafız oldu, daha sonra "Tenbih" adlı kitabı, "El Havi" kitabının önce büyük bir bölümünü, sonra ise  tamamını ve İbn Dakik'ül-Iyd'in "İlmam" adlı kitabını tamamını ezberledi. Fıkıh ilmini Cemaleddin Esnevi ve Şemseddin bin Leban gibi dönemin önde gelen alimlerden öğrendi. Kıraat ilmini ise Nasirüddin Muhammed bin Ebi'l-Hasen bin Abdülmelik'den öğrendi.[2]

Ünlü hadis bilgini İbn-i Hacer ve Şerafuddîn el-Meragî Zeynüddin Iraki'nın yanında eğitimini almışlar.

Eserleri değiştir

  • Nazm-üd düreris-seniyye fî siret-iz'zekiye,
  • Manzûmetü tefsir-i ğarib-il Kur'an,
  • Elfiye,
  • El-Bais alel-halas min havadis-il-kısas,
  • Tahricu ehadis'ül-İhya.

Kaynakça değiştir

  1. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, cilt 19; s. 118
  2. ^ Mu'cem-ül-müellifin cild 5, s. 204