Zenginleşme katsayısı

Her element yer kabuğunda belirli bir oranda bulunur, bu orana klark (Rus jeokimyacıların bilime kazandırdığı bir terim) adı verilir. Her elementin maden yatağı olarak işlenebilmesi için yer kabuğunda belirli bir oranda zenginleşmesi-konsantre olması gerekir ki buna da zenginleşme katsayısı, konsantrasyon klarkı ya da konsantrasyon faktörü denmektedir. Elementlerin işlenebilir minimum tenörleri (imt), o elementin klarkı (k) ile konsantrasyon klarkı (kk) çarpımına eşittir (imt=k.kk). İşlenebilir minimum tenörler elementin fiyatına bağlı olarak zamanla değişiklik gösterebilir.