Z notasyonu İngilizce telaffuz: [ z ɛ d], bilgi işlem sistemlerini tanımlamak ve modellemek için kullanılan bir tanımla dilinin resmi notasyonudur. Genel olarak bilgisayar programı ve bilgisayar tabanlı sistemlerin belirtilmesi hedeflenmektedir.

Z notasyonunu kullanarak formal specification (İspanyolca'da) örneği

1974'te Jean-Raymond Abrial "Veri Semantiği"ni yayınladı.[1] Daha sonra 1980'lerin sonuna kadar Grenoble Üniversitesi'nde öğretilecek bir notasyon kullandı. Abrial EDF'deyken Abrial, Z'ye ilişkin iç notlar yazdı. Z notasyonu, 1980 tarihli "Méthodes de programmation" kitabında kullanılmıştır.[2]

Z ilk olarak 1977'de Abrial tarafından Steve Schuman ve Bertrand Meyer'in yardımıyla ileri sürüldü.[3] Abrial'in 1980'lerin başında çalıştığı, Eylül 1979'da Oxford'a geldiği Programlama Araştırma Grubu'nda Oxford Üniversitesi'nde geliştirildi.

Araçlar

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Abrial, Jean-Raymond (1974), "Data Semantics", Klimbie, J.W.; Koffeman, K.L. (Ed.), Proceedings of the IFIP Working Conference on Data Base Management, North-Holland, ss. 1-59 .
  2. ^ Meyer, Bertrand; Baudoin, Claude (1980), Méthodes de programmation (Fransızca), Eyrolles .
  3. ^ Abrial, Jean-Raymond; Schuman, Stephen A; Meyer, Bertrand (1980), "A Specification Language", Macnaghten, AM; McKeag, RM (Ed.), On the Construction of Programs, Cambridge University Press, ISBN 0-521-23090-X  (describes early version of the language).

Daha fazla bilgi

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir