Z-plasti, plastik cerrahide kullanılan cilt kontraktürleri veya skarların boyunu uzatarak gerginliği azalması tekniğine dayanmaktadır. İki adet üçgen transpozisyon flebinin yer değiştirilmesi ile bir eksendeki uzunluğun istenilen eksene doğru yer değiştirmesi sağlanır.